2a Obrotowe zawory mieszające ARV i siłowniki ARM

115