Często zadawane pytania

Wyszukaj
frazę

Wybierz rozdział:

Pytania i odpowiedzi dla wybranego rozdziału:

1   Szybkozłącza z zaworem rewizyjnym+-

Jaki jest cel stosowania szybkozłącza z zaworem rewizyjnym ASK do naczynia wzbiorczego?

Każde naczynie wzbiorcze powinno być podłączone do instalacji armaturą zgodną z PN-EN 12828. W celu łatwiejszej eksploatacji zalecane jest stosowanie zaworu spustowego oraz odcinającego. Po podłączeniu naczynia wymagana jest również kontrola i nastawa ciśnienia w przestrzeni gazowej. Szybkozłącza z zaworem rewizyjnym ASK AFRISO wyposażone są zarówno w zawór spustowy, który umożliwia obniżenie ciśnienia w naczyniu i spuszczenie medium, jak i zawór odcinający, który można zamknąć w przypadku konieczności odłączenia naczynia wzbiorczego od instalacji. Nie ma wtedy konieczności spuszczania całego medium z instalacji.

2   Czujniki niskiego poziomu wody+-

Czy czujniki niskiego poziomu wody WMS można zamówić z sondą R2 do montażu bezpośrednio na kotle?

Istnieje możliwość zamówienia czujnika niskiego poziomu wody z sondą R2 wyłącznie w wersji elektromechanicznej. Produkt dostępny jest na zapytanie ofertowe pod kodem katalogowym 42 319. Zapytanie prosimy kierować na adres zok@afriso.pl.

Czujnik WMS w wersji elektronicznej (z modułem sterującym do zawieszenia na ścianie) z sondą R2 nie jest dostępny.

Czy obowiązkowe jest instalowanie czujnika niskiego poziomu wody w instalacji grzewczej?

Zgodnie z normą PN-EN 12828 instalacje grzewcze o mocy powyżej 300 kW (wg PN-91/B-02414 - 100 kW) muszą być wyposażone w czujnik niskiego poziomu wody. W instalacjach poniżej 300 kW, montaż urządzenia zabezpieczającego jest zalecany.

Czym różni się czujnik WMS-WP6 z blokadą od czujnika WMS-WP6 bez blokady?

Jeśli poziom wody spadnie ponizej minimum pływak czujnika WMS-WP6 uruchamia przełacznik. Przełacznik odcina zasilanie kotła. Mechanizm zabezpieczajacy (blokada) uniemozliwia ponowne automatyczne jego uruchomienie.
Wersja WMS-WP6 bez blokady przeznaczona jest do odblokowania urzadzenia zdalnie z szafy sterujacej.

WMS-WP6 w wersji bez blokady nie powinien być montawany w taki sposób,
aby urządzenie mogło wznowić pracę bez odblokowania ręcznego przez użytkownika
czy to poprzez przycisk blokady czy też zdalnie.

Schemat podłączenia elektrycznego wersji z blokadą jak i wersji bez blokady znajdą Państwo w instrukcji obsługi dostępnej w zakładce Dokumentacja.

3   Zawory bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym i zaworem upustowym AF4 i AF8+-

Czy zawór bezpieczeństwa AF4/AF8 może "kapać"?

Tak, może w sytuacji gdy ciśnienie w instalacji przekroczy maksymalne ciśnienie dopuszczalne. W takiej sytuacji kapanie z wylotu zaworu bezpieczeństwa obniża ciśnienie w instalacji zabezpieczając ją przed uszkodzeniem. Należy wówczas rozważyć montaż reduktora ciśnienia wody oraz naczynia przeponowego na przyłączu zimnej wody wodociągowej.

Czy zawory bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym i zaworem upustowym AF4 i AF8 posiadają atest PZH?

TAK, zawory bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym AF4 i AF8 posiadają atest higieniczny PZH Nr: HK/W/0836/01/2012. Jest on do pobrania w zakładce „Certyfikaty” w karcie produktu w „Katalogu produktów” lub w „Pomocy technicznej”.

Gdzie należy montować zawory bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym i zaworem upustowym AF4 i AF8 (tzw. kompensacyjne)?

Zawory kompensacyjne należy montować zawsze na zasileniu instalacji wody zimnej zgodnie z kierunkiem podanym na korpusie zaworu przed elektrycznym podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej o maksymalnej temperaturze wody 90°C i ciśnieniu znamionowym 6 bar. Zawory AFRISO AF4 i AF8 wyposażone są w zawór bezpieczeństwa ustawiony na ciśnienie otwarcia 6,7 bar (± 0,3 bar), zawór zwrotny oraz zawór upustowy. Przed zaworem kompensacyjnym nie wolno montować żadnej innej armatury zabezpieczającej lub odcinającej!

4   Temperaturowy zawór ochronny kotła TAS+-

Czy temperaturowy zawór TAS może być stosowany do wpuszczania zimnej wody do instalacji?

NIE. Zawór TAS stosujemy wyłącznie do kotłów na paliwo stałe wyposażonych w wężownice schładzającą lub wbudowany podgrzewacz wody o maksymalnej mocy poniżej 100kW.

Należy również pamiętać że temperaturowy zawór ochronny kotła TAS nie zastępuje innych elementów bezpieczeństwa, które należy stosowac w instalacjach, w szczególności membranowych zaworów bezpieczeństwa.

5   Odpowietrzniki automatyczne pionowe+-

Czy można stosować odpowietrzniki automatyczne AFRISO w instalacji z glikolem?

Odpowietrzniki automatyczne AFRISO mogą być stosowane w instalacjach z mieszaniną wody i glikolu o maksymalnym stężeniu glikolu wynoszącym 50%. Wyjątkiem jest odpowietrznik kątowy, który nie może pracować w instalacji z glikolem ze względu na zastosowany system Aqua-Stop.

Czy zaworek na górze odpowietrznika prostego powinien być odkręcony czy zakręcony?

W czasie pracy instalacji, zaworek odpowietrznika prostego powinien być odkręcony. Podczas prac konserwacyjnych lub montażowych odpowietrznika, zaworek powinien być zakręcony.

Jaka jest różnica między odpowietrznikiem, a separatorem gazów?

Odpowietrznik - usuwa powietrze uwolnione z medium (np. z wody) i zgromadzone w jakimś miejscu instalacji.

Separator gazów - oddziela powietrze znajdujące się w medium (najczęściej zmieszane z wodą), aby następnie usunąć je z instalacji przy pomocy odpowietrznika.

Kiedy należy zamontować odpowietrznik automatyczny na instalacji?

Instalacja przed montażem odpowietrzników automatycznych powinna zostać staranie wypłukana ze wszelkich zanieczyszczeń, napełniona wodą, odpowietrzona i dopiero wówczas powinny zostać zamontować odpowietrzniki automatyczne. Należy pamiętać, że odpowietrzniki automatyczne przeznaczone są do ciągłego odpowietrzania pracującej instalacji a nie do odpowietrzania podczas jej napełniania.

6   Odpowietrznik automatyczny kątowy+-

Co to jest system Aqua - Stop w odpowietrzniku kątowym?

Jest to zestaw 9 podkładek pochłaniających wilgoć. W wypadku pojawienia się wycieku z odpowietrznika, podkładki te pod wpływem wody zwiększają swoją objętość powodując zamknięcie wylotu odpowietrznika, likwidując wyciek. Gdy wyciek wody zaniknie i podkładki wyschną, zmniejszają swoją objętość i powietrza może być znowu swobodnie usuwane.

7   Zawory bezpieczeństwa MSS+-

Czy kolorowe nakrętki (kapturki) na zaworach bezpieczeństwa AFRISO MS, MSS, MSW służą do nastawy ciśnienia?

Nie, nakrętki na zaworach bezpieczeństwa MS, MSS, MSW służą jedynie do kontroli poprawności działania zaworu bezpieczeństwa. Po przekręceniu nakrętki zawór powinien się otworzyć i wypuścić część czynnika z instalacji, natomiast po zwolnieniu nakrętki powinien się zamknąć.

Nie ma więc możliwości zmiany wartości ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa na inną, niż określona przez producenta dla konkretnego modelu zaworu.

Czy zawory bezpieczeństwa AFRISO mogą być stosowane do powietrza oraz innych gazów?

Wszystkie zawory bezpieczeństwa oferowane przez AFRISO przeznaczone są wyłącznie do współpracy z wodą lub mieszaniną wody i glikolu.

Czy zawory bezpieczeństwa AFRISO mogą być stosowane w instalacjach ciepłej wody użytkowej? Czy posiadają atest PZH?

Tylko zawory bezpieczeństwa AFRISO z niebieskim pokrętłem (MSW) mogą być stosowane w instalacjach ciepłej wody użytkowej. Posiadają odpowiedni atest, dostępny do pobrania w zakładce „POBIERZ” lub przy karcie produktu w zakładce „Dokumentacja”.

Ile milimetrów ma najmniejsza średnica kanału przepływowego zaworów bezpieczeństwa MS, MSS i MSW?

Dla zaworów bezpieczeństwa MS, MSS i MSW najmniejsza średnica kanału przepływowego d = 13 mm.

W którym miejscu należy instalować zawory bezpieczeństwa MSS?

Zawór bezpieczeństwa MSS należy montować:

 • bezpośrednio na wymienniku ciepła w górnej części obiegu solarnego,
 • lub na przewodzie zasilającym instalację, możliwie najbliżej wymiennika ciepła,
 • dopuszcza się także montaż na przewodzie powrotnym.

Lokalizacja zaworu bezpieczeństwa MSS powinna zapewnić odizolowanie go od ujemnych temperatur i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych.

8   Zawory bezpieczeństwa MSW+-

Czy kolorowe nakrętki (kapturki) na zaworach bezpieczeństwa AFRISO MS, MSS, MSW służą do nastawy ciśnienia?

Nie, nakrętki na zaworach bezpieczeństwa MS, MSS, MSW służą jedynie do kontroli poprawności działania zaworu bezpieczeństwa. Po przekręceniu nakrętki zawór powinien się otworzyć i wypuścić część czynnika z instalacji, natomiast po zwolnieniu nakrętki powinien się zamknąć.

Nie ma więc możliwości zmiany wartości ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa na inną, niż określona przez producenta dla konkretnego modelu zaworu.

Czy zawory bezpieczeństwa AFRISO mogą być stosowane do powietrza oraz innych gazów?

Wszystkie zawory bezpieczeństwa oferowane przez AFRISO przeznaczone są wyłącznie do współpracy z wodą lub mieszaniną wody i glikolu.

Czy zawory bezpieczeństwa AFRISO mogą być stosowane w instalacjach ciepłej wody użytkowej? Czy posiadają atest PZH?

Tylko zawory bezpieczeństwa AFRISO z niebieskim pokrętłem (MSW) mogą być stosowane w instalacjach ciepłej wody użytkowej. Posiadają odpowiedni atest, dostępny do pobrania w zakładce „POBIERZ” lub przy karcie produktu w zakładce „Dokumentacja”.

Ile milimetrów ma najmniejsza średnica kanału przepływowego zaworów bezpieczeństwa MS, MSS i MSW?

Dla zaworów bezpieczeństwa MS, MSS i MSW najmniejsza średnica kanału przepływowego d = 13 mm.

Jak długa może być rura wyrzutowa zaworu bezpieczeństwa?

Rura wyrzutowa nie może być dłuższa niż 2 m, przy zastosowaniu maksymalnie dwóch kolan.

Przy zwiększeniu średnicy rury wyrzutowej o jeden rozmiar, rura wyrzutowa może być dłuższa – maksymalnie 4 m z zastosowaniem maksymalnie trzech kolan.

Na rurze wyrzutowej bezwzględnie nie należy montować armatury odcinającej, ani żadnej innej utrudniającej wypływ cieczy!

W którym miejscu należy instalować zawory bezpieczeństwa MSW?

Zawór bezpieczeństwa należy zamontować na przewodzie doprowadzającym zimną wodę wodociągową do zamkniętego zasobnika ciepłej wody użytkowej możliwie najbliżej zasobnika.

9   Zawory bezpieczeństwa MS+-

Czy kolorowe nakrętki (kapturki) na zaworach bezpieczeństwa AFRISO MS, MSS, MSW służą do nastawy ciśnienia?

Nie, nakrętki na zaworach bezpieczeństwa MS, MSS, MSW służą jedynie do kontroli poprawności działania zaworu bezpieczeństwa. Po przekręceniu nakrętki zawór powinien się otworzyć i wypuścić część czynnika z instalacji, natomiast po zwolnieniu nakrętki powinien się zamknąć.

Nie ma więc możliwości zmiany wartości ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa na inną, niż określona przez producenta dla konkretnego modelu zaworu.

Czy zawory bezpieczeństwa AFRISO mogą być stosowane do powietrza oraz innych gazów?

Wszystkie zawory bezpieczeństwa oferowane przez AFRISO przeznaczone są wyłącznie do współpracy z wodą lub mieszaniną wody i glikolu.

Czy zawory bezpieczeństwa AFRISO mogą być stosowane w instalacjach ciepłej wody użytkowej? Czy posiadają atest PZH?

Tylko zawory bezpieczeństwa AFRISO z niebieskim pokrętłem (MSW) mogą być stosowane w instalacjach ciepłej wody użytkowej. Posiadają odpowiedni atest, dostępny do pobrania w zakładce „POBIERZ” lub przy karcie produktu w zakładce „Dokumentacja”.

Ile milimetrów ma najmniejsza średnica kanału przepływowego zaworów bezpieczeństwa MS, MSS i MSW?

Dla zaworów bezpieczeństwa MS, MSS i MSW najmniejsza średnica kanału przepływowego d = 13 mm.

Jak długa może być rura wyrzutowa zaworu bezpieczeństwa?

Rura wyrzutowa nie może być dłuższa niż 2 m, przy zastosowaniu maksymalnie dwóch kolan.

Przy zwiększeniu średnicy rury wyrzutowej o jeden rozmiar, rura wyrzutowa może być dłuższa – maksymalnie 4 m z zastosowaniem maksymalnie trzech kolan.

Na rurze wyrzutowej bezwzględnie nie należy montować armatury odcinającej, ani żadnej innej utrudniającej wypływ cieczy!

10   Centrala wody użytkowej HWSC+-

Centrala wody użytkowej HWSC ma wejście wody z lewej strony, a potrzebuję wejścia z prawej - co zrobić?

Nie stanowi to najmniejszego promlemu. Centrala wody użytkowej HWSC fabrycznie posiada wejście wody z lewej strony - lewa strona montażu. Lewą stronę montażu można przełożyć na stronę prawą poprzez:

- demontaż nakrętek i korków po lewej (na wylocie reduktora oraz wlocie górnej belki z przyłączami do dalszego rozprowadzania instalacji),
- następnie przełożenie głównego pionowego przewodu łączącego reduktor ciśnienia z przyłączami do dalszego rozprowadzania instalacji znajdującymi się na górze (górna belka),
- montaż nakrętek i korków po prawej (na wylocie reduktora oraz wlocie górnej belki z przyłączami do dalszego rozprowadzania instalacji)

Poniżej zilustrowano  przełożenie lewej strony montażu na prawą stronę montażu.

 Szczegóły przełożenia strony lewej na prawą zawarte są w instrukcji montazu i użytkowania.

Co pokazują manometry widoczne przez przezroczyste drzwiczki centrali wody użytkowej HWSC?

Do części centralnej z filtrem i reduktorem przymocowano dwa manometry wskazujące ciśnienie zredukowane i niezredukowane. Manometry możemy obserwować poprzez przezroczyste drzwiczki na zawiasach, bez konieczności zdejmowania górnej części izolacji.

Poprzez ciśnienie niezredukowane rozumiemy ciśnienie wlotowe - ciśnienie wody trafiającej do centrali.

Poprzez ciśnienie zredukowane rozumiemy ciśnienie obniżone już w reduktorze do wartości bezpiecznej.

Czy centralę wody użytkowej HWSC można rozbudowywać o kolejne wyjścia?

TAK. HWSC jest urządzeniem modułowym – może być zmieniana konfiguracja jego wyjść oraz można je rozszerzać o kolejne elementy. Fabryczna izolacja jest w stanie pomieścić do 4 wyjść wody (fabrycznie dysponujemy 3 wyjściami – 2 zredukowane i filtrowane oraz 1 z ciśnieniem nieobniżonym).

Dlaczego jedno z wyjść wody centrali HWSC ma nieobniżone w reduktorze ciśnienie?

Standardowo jedno z wyjść centrali wody użytkowej HWSC podaje wodę o nieobniżonym ciśnieniu celem zapewnienia możliwie najwyższego ciśnienia na wszelakie cele gospodarcze lub na potrzeby ogrodu. Dzięki takiemu rozwiązaniu zapewniamy obniżone, bezpieczne ciśnienie w naszej domowej instalacji, jednocześnie mając do dyspozycji wodę o wysokim ciśnieniu np. dla węża ogrodowego.

Wyjście to można przełożyć za reduktor uzyskując dodatkowe wyjście ze zredukowanym ciśnieniem.

 

Jak często wykonuje się płukanie filtra centrali wody użytkowej HWSC?

Częstotliwość płukania filtra zależy od indywidualnych warunków i zanieczyszczenia wody.

Zalecamy wykonywanie takiego płukania co 45 dni.

Jak podłączyć wyrzut zaworu bezpieczeństwa wbudowanego w centralę HWSC?

Zaworu bezpieczeństwa nie trzeba specjalnie podłączać do rury wyrzutowej. Wyrzut realizowany jest do węża spustowego, który ma ujście w zbiorczej rurze supstowej centrali wody użytkowej HWSC.

Jak ustawia się ciśnienie na reduktorze ciśnienia w centrali wody użytkowej HWSC?

Reduktor ciśnienia można nastawiać na odpowiednie ciśnienie według własnych preferencji:
Obrócenie jego pokrętła w prawo = zwiększenie ciśnienia na wyjściu.
Obrócenie jego pokrętła w lewo = zmniejszenie ciśnienia na wyjściu.

Uzyskiwane ciśnienie kontrolujemy na manometrze zredukowanego ciśnienia.

Jaka jest dokładność filtracji centrali wody użytkowej HWSC?

Dokładność filtracji centrali wody użytkowej HWSC wynosi 95/110 μm.

Ale co to właściwie oznacza, że dokładność fitlracji to 95 μm?

Zacznijmy od tego, że filtr jest czymś w rodzaju sitka o bardzo gęstych oczkach. W przypadku fitrów do wody oczka te są tak małe, że ich rozmiar wyrażany jest w μm, czyli mikrometrach. Mikrometr to jedna milionowa metra lub jedna tysięczna milimetra. Dzięki tak niewielkim oczkom w filtrze możliwe jest usuwanie zdecydowanej większości zanieczyszeń występujących w wodzie.

 

Jaki największy podgrzewacz wody można podłączyć do centrali wody użytkowej HWSC?

Według badań TÜV zawór bezpieczeństwa montowany w Centrali wody użytkowej HWSC możne zabezpieczyć podgrzewacz wody o objętości max 1000 l i mocy max 75 kW.

Wąż spustowy zaworu bepieczeństwa wewnątrz centrali wody użytkowej HWSC jest za długi, czy mogę go skrócić?

Tak. Wąż spustowy zaworu bezpieczeństwa można skracać. Jego koniec należy umieścić tak, aby znajdował się 65 mm ponad lustrem leja spustowego.

Pozostałe wężyki upustowe również można skracać.

Pytania i odpowiedzi dla wybranego rozdziału:

1   Zawory temperaturowe+-

Czy w zaworach temperaturowych jest możliwość wymiany termostatu?

TAK, można wymienić wewnętrzny element termostatyczny, aby uzyskać zawór temperaturowy o innych parametrach. Elementy termostatyczne są takich samych rozmiarów, niezależnie od rozmiaru zaworu. Różnią się tylko temperaturami znamionowymi.

Do czego służą zawory temperaturowe?

Zawory temperaturowe przeznaczone są do ochrony kotła przed zbyt niską temperaturą wody powracającej do kotła. Dzięki utrzymaniu wysokiej temperatury wody powracającej do kotła, zwiększamy sprawność kotła, ograniczamy osadzenie się smoły oraz unikamy efektu skraplania się wody w kotle, dzięki czemu wydłużamy okres eksploatacji kotła.

Przy jakiej temperaturze następuje całkowite otwarcie przepływu w zaworach temperaturowych?

W zaworach temperaturowych oferowanych przez firmę AFRISO, całkowite otwarcie zaworu następuje przy temperaturze o 10° wyższej w stosunku do podanej temperatury znamionowej.

2   Termostatyczne zawory mieszające+-

Co może powodować, że zawór ATM zainstalowany w instalacji c.w.u. podaje początkowo wodę o temperaturze niższej niż ta, która jest zadana poprzez pokrętło regulacyjne?

Problem z podawaniem chłodnej wody przez krótki czas po odkręceniu kurka przez zawór ATM może wynikać z aplikacji zaworu (jego lokalizacji) w taki sposób, że zawór nagrzewa się podczas gdy instalacja nie pracuje. Nagrzany zawór musi dopiero zostać schłodzony przez przepływającą wodę, tak aby element termostatyczny zaworu odzyskał odpowiednie własności regulacyjne.

Zjawisko to może wystąpić w przypadku umieszczania zaworów ATM bezpośrednio na wyjściu podgrzewacza wody znajdującym się w jego górnej części. Ze względu na taką lokalizację zawór ATM poddawany jest długotrwałemu działaniu wysokich temperatur, co obrazuje poniższy rysunek.

Tak umieszczony zawór będzie się przegrzewał, co będzie skutkowało zwłoką w osiągnięciu żądanej temperatury po odkręceniu kurka, a żywotność zaworu (dokładniej jego elementu termostatycznego) zostanie skrócana.

Dlatego zachęcamy do instalowania zaworów termostatycznych z wykorzystaniem pułapki cieplnej. Przykład takiego rozwiązania przedstawia rysunek poniżej:

Więcej o pupłapkach cieplnych przeczytać można w tym artykule.

 

 

Co oznacza fukcja "bez oparzeń" w termostatycznych zaworach mieszających?

W momencie kiedy dojdzie do zaniku ciśnienia na przyłączu zimnej wody, zawór spowoduje całkowite zamknięcie dopływu gorącej wody. W ten sposób jesteśmy w stanie zabezpieczyć użytkownika przed poparzeniem wynikającym z braku dostawy zimnej wody.

Tego typu zaworu szczególnie zalecane są w budynkach użyteczności publicznej.

Wszystkie termostatyczne zawory mieszające z naszej oferty wyposażone są w funkcję "bez oparzeń".

Co się stanie w momencie kiedy termostatyczny zawór mieszający ATM nie będzie w stanie osiągnąć ustawionej temperatury wody zmieszanej ze względu na zbyt niską temperaturę doprowadzonej wody ciepłej?

W momencie doprowadzenia do zaworu termostatycznego wody o zbyt niskiej temperaturze zawór automatycznie całkowicie zamknie dopływ wody zimnej oraz całkowicie otworzy dopływ wody ciepłej. Temperatura wody zmieszanej w tym momencie będzie się równała temperaturze wody ciepłej doprowadzonej do zaworu.

Jak dobrać odpowiedni zawór ATM do instalacji ogrzewania podłogowego?

Ze względu na temperatury pracy instalacji ogrzewania podłogowego zalecamy termostatyczne zawory mieszające ATM z zakresami regulacji temperatury 20 ÷ 43°C. Utrzymywanie teperatury zasilania instalacji ogrzewania podłogowego w tym zakresie ma kluczowe znaczenie dla optymalnego komfortu użytkowników z punktu widzenia fizjologii człowieka. Dlatego nie zaleca się zwiększania maksymalnych temperatur zasilania powyżej 38°C (nastawa "5" na zaworze ATM).

 

Ze względu na rozmiar dobór termostatycznych zaworów mieszających ATM w instalacji ogrzewania podłogowego powinien zostać poprzedzony stosownymi obliczeniami uwzględniającymi warunki hydrauliczne konkretnej instalacji. Można jednak posłużyć się pewnymi oszacowanymi wartościami wynikającymi z praktyki oraz dużych uproszczeń obliczeń hydraulicznych. Taki dobór określa maksymalne długości rury instalacji podłogowej wyrażonej w metrach bieżących dla jakich możemy zastosować dany zawór. W tabeli poniżej zawarto odpowiednie dla poszczególnych zaworów ATM długości rury instalacyjnej wyrażonej w metrach bieżących oraz powierzchnie ogrzewanej podłogi w metrach kwadratowych.

Należy pamiętać, że przeliczenie długości rur na typowe odpowiadające im powierzchnie podłogi jest kolejnym dużym uproszczeniem, a co za tym idzie dobór wg powyższej tabeli powinien być dokonywany w pierwszej kolejności na podstawie długości rur. Wybór zaworu ATM na podstawie powierzchni podłogi powinien być wykonywany jedynie, gdy nie mamy informacji o długości rur. Wynika to z uśrednień typowych rozstawów rur oraz lokalnych zagęszczeń w instalacjach ogrzewania podłogowego.

Zaznaczamy również, że nawet dobór na podstawie długości rur nie jest doborem dokładnym. Przedstawiane maksymalne długości rur dla danego zaworu mogą odbiegać od rzeczywistych warunków konkretnej instalacji ze względu na czynniki takie jak np. rodzaj stosowanej rury lub jej średnica.

Wartości szacunkowe w tabeli powyżej określone zostały dla ΔT = 5 K na instalacji ogrzewania podłogowego.

3   Zawory mieszające+-

Czy ma znaczenie w jakiej pozycji zamontowany jest zawór 3-drogowy mieszający? Czy może być zamontowany np. „do góry nogami”?

Pozycja zaworu 3-drogowego przy montażu nie ma znaczenia. Może on być zamontowany w dowolnej pozycji. Istotne jest właściwe ustawienie elementu mieszającego przed uruchomieniem instalacji.

W przypadku gdy zawór mieszający połączony jest z siłownikiem elektrycznym niezalecana jest pozycja montażu "do góry nogami", czyli siłownikiem do dołu.

Czy zawory ARV mogą być stosowane w instalacjach wody lodowej?

TAK.

3-drogowe zawory mieszające ARV przeznaczone są do wodnych systemów grzewczych, chłodniczych oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. Zawory ARV mogą pracować z medium o ciśnieniu do 10 bar, o temperaturze -10 ÷ 110°C, będącym wodą lub mieszaniną wody i glikolu o stężeniu glikolu nieprzekraczającym 50%.

Jaka jest różnica pomiędzy 3-drogowym oraz 4-drogowym zaworem mieszającym?

Zawory 3-drogowe działają na zasadzie mieszania strumienia wody o wysokiej temperaturze z wodą o niższej temperaturze. Uzyskujemy dzięki temu wymaganą temperaturę w instalacji.

 

Zawory 4-drogowe posiadają funkcję podwójnego podmieszania strumieni o wysokiej temperaturze z wodą o niższej temperaturze. W wyniku czego otrzymujemy 2 strumienie wody zmieszanej: zasilający instalacje grzewczą oraz powracający do kotła. Skutkuje to podwyższeniem  temperatury wody powracającej do kotła co zwiększa jego żywotność.

W którym miejscu, wykorzystując jakikolwiek zawór 3 lub 4-drogowy w funkcji mieszania należy zamontować pompę cyrkulacyjną?

W każdej instalacji wykorzystującej zawory 3-drogowe (np. ARV, ATM, ATV) lub 4-drogowe (ARV) w funkcji mieszania pompę cyrkulacyjną należy zamontować za wyjściem zaworu, tak aby mogła zaciągać zmieszaną wodę z zaworu. Każde inne umiejscowienie pompy może skutkować niepoprawnym działaniem zaworu!

Zawory ARV są zaworami mieszającymi, czy to oznacza że nie mogą pracować w funkcji rozdzielania lub przełączania?

Obrotowe zawory mieszające ARV poza swoim podstawowym zastosowaniem (jako zawory mieszające) mogą być także z powodzeniem stosowane jako zawory rozdzielające lub przełączające. Przy zastosowaniu zaworów ARV jako zaworów przełączających należy jednak pamiętać, że charakteryzują się one przeciekiem wewnętrznym na poziomie nawet do 1,5% przepływu przy Δp = 50 kPa.

4   Siłowniki elektryczne+-

Co to jest siłownik z wyłącznikiem pomocniczym?

Siłownik z wyłącznikiem pomocniczym to innymi słowy siłownik posiadający dodatkowy styk elektryczny, umożliwiający sterowanie zewnętrznym urządzeniem, np. pompą.

Czy siłownik elektryczny ARM wyposażony jest w wyłączniki krańcowe?

Tak. Każdy siłownik elektryczny ARM wyposażony jest w wyłączniki krańcowe. Ich zadaniem jest rozłączenie napięcia w skrajnych pozycjach siłownika - zawór mieszający w pełni otwarty i całkowicie zamknięty.

Czy siłowniki AFRISO ARM pasują na obrotowe zawory mieszające innych producentów?

Siłowniki ARM są dostarczane standardowo z jednym zestawem montażowym:

- w kolorze szarym do zaworów: ARV AFRISO, ESBE (typ MG, G, F), Seltron, Somatherm, Hora, WIP, PAW, LK, BARBERI, BRV, IMIT, IVAR, HOVAL, OLYMP

Dodatkowo istnieje możliwość dokupienia adapterów na większość typów zaworów m.in. do zaworów: ESBE (typ VRG), Danfoss (typ HRB).

Czy siłowniki firmy AFRISO mogą pracować z kątem obrotu większym niż 90°?

Siłowniki firmy AFRISO dzięki zamontowanym wyłącznikom krańcowym pozwalają na pracę siłownika tylko w kącie obrotu 90°.

Jaka jest różnica między sterowaniem 2-punktowym, 3-punktowym i proporcjonalnym siłownika? Które sterowanie wybrać?

Sterowanie 2-punktowe ma dwa punkty pracy: obróć zawór w lewo i obróć zawór w prawo. Z siłownika wyprowadzone są 3 przewody (neutralny oraz dwa prądowe). Napięcie cały czas jest podawane na jeden z przewodów prądowych (czarny). W tym momencie siłownik obraca się w jedną ze stron, zależną od ustawienia zworki. Jeśli napięcie zostanie podane również na drugi przewód (brązowy) zawór zacznie obracać się w drugą stronę. Nie ma możliwości zatrzymania pracy siłownika w stanie pośrednim. Siłownik pracuje do momentu aż osiągnie jeden ze stanów krańcowych i zostanie wyłączony przez wyłącznik krańcowy. Możliwe jest zasilanie 230 V AC lub 24 V AC.

Takie siłowniki montowane są na zaworach, które pracują w funkcji przełączania, np. pomiędzy dwoma odbiornikami ciepła.

 

Sterowanie 3-punktowe ma 3 punkty pracy: obróć zawór w lewo, obróć zawór w prawo, zatrzymaj zawór. Z tego siłownika, podobnie jak przy 2-punktowym, również wyprowadzone są trzy przewody (neutralny i dwa prądowe), natomiast jest możliwość, że napięcie nie jest podawane na żaden z przewodów prądowych, co oznacza możliwość zatrzymania siłownika w punkcie pośrednim. Możliwe jest zasilanie 230 V AC lub 24 V AC.

Takie siłowniki są stosowane w układach mieszania, np. ciepłej wody z kotła i zimnej powracającej z instalacji.

 

Sterowanie proporcjonalne również płynnie steruje obracaniem zaworu. Dzięki swojej konstrukcji jest to sterowanie bardzo dokładne. Siłownik proporcjonalny musi współpracować ze sterownikiem proporcjonalnym i musi być zasilany napięciem 24 V AC lub 24 V DC. Z siłownika wyprowadzone są 4 przewody - dwa do zasilania („+” i „-”) oraz dwa do odpowiedniego połączenia ze sterownikiem („Y” i „U”). Sterownik podaje na te przewody krótkie impulsy, a następnie po każdym z nich bada jak to działanie wpłynęło na instalację. Jeśli jest konieczna zmiana podaje kolejny impuls. Jeśli natomiast zmiana nie jest konieczna sterownik nie podaje napięcia na żaden z przewodów. Impulsy te mogą być w jednym z zakresów do wyboru: 0...10 V, 2...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA.

Takie siłowniki są stosowane w układach mieszania, gdzie bardzo ważna jest stabilizacja temperatury czynnika zmieszanego, np. w instalacjach chłodniczych, klimatyzacyjnych, rzadziej w grzewczych.

Na czym polega praca siłownika w trybie automatycznym i trybie ręcznym?

Siłownik w trybie pracy automatycznej ustawia zawór w pozycji odpowiednio zadanej przez połączony z nim regulator - sterownik. Siłownik nie jest urządzeniem autonomicznym regukującym samoczynnie pracę zaworu. Siłownik jest elementem wykonawczym, odbierającym sygnały z regulatora - odpowiedniego sterownika. Przykładem urządzenia sterującego siłownikiem może być bardziej rozbudowany sterownik kotła, automatyka centrali wentylacyjnej, albo np. regulator pogodowy Afriso AWC.

W trybie pracy ręcznej siłownik nie będzie obracał zaworu pod wpływem sygnałów otrzymywanych z rgulatora (sterownika). W tym trybie następuje wysprzęglenie jego napędu. Rozłączenie napędu z elementem mieszającym zaworu umożliwia obracanie ręczne zaworem poprzez obracanie pokrętłem na siłowniku. Tryb ten wykorzystywany jest w sytuacjach awaryjnych lub do diagnostyki pracy samego zaworu.

5   Przygrzejnikowe termostatyczne zawory regulacyjne VarioQ+-

W jakich instalacjach można stosować przygrzejnikowe zawory VarioQ?

Zawory VarioQ stosujemy do pracy w instalacjach zamkniętych, pompowych, dwururowych.

Nie należy instalować regulacyjnych zaworów przygrzejnikowych VarioQ w instalacjach grawitacyjnych.
Nie należy także instalować zaworów VarioQ jako zaworów równoważących całe obiegi
- tzw. podpionowych.

W jakim celu stosowana jest regulacja przepływu zaworami przygrzejnikowymi VarioQ?

Rozkład masowy czynnika grzewczego w instalacji centralnego ogrzewania naturalnie dąży do przpeływu po najmniejszej linii oporu (oporu hydraulicznego – strat ciśnienia). Niezrównoważone hydraulicznie systemy grzewcze zgodnie z powyższym pracują tak, że przepływ czynnika przez grzejniki znajdujące się w pobliżu pompy jest za duży, a przez grzejniki będące najdalej pompy za mały. W praktyce prowadzi to do nierównomiernych, niezgodnych z założeniami projektowymi wydatków ciepła poprzez poszczególne grzejniki.

Zabiegi stosowane przez niektórych instalatorów w instalacjach grzewczych, takie jak zwiększanie wydajności pompy, czy też podnoszenie temperatury zasilania mające na celu zniwelować to zjawisko tak naprawdę pogłębiają jeszcze problem. Taki system c.o. staje się bardziej energochłonny, a komfort ogrzewania odczuwalny przez użytkownika jest gorszy.

Regulacja hydrauliczna każdego odbiornika (grzejnika) poprzez zawór VarioQ zapewnia optymalny, projektowany przepływ, a co się z tym wiąże wysoką efektywność ogrzewania, równomierną dystrybucję ciepła oraz komfort jakiego użytkownik oczekuje.

6   Zawory strefowe (odcinające, przełączające) AZV+-

Czy demontaż siłownika zaworu AZV jest bardzo trudny?

Zdjęcie siłownika elektrycznego z zaworu AZV jest bardzo proste. Wystarczy wyjąć metalową klamrę blokującą i unieść siłownik. Nie są do tego potrzebne żadne narzędzia. Zamontowanie siłownika również jest bardzo proste, gdyż jego gniazdo oraz trzepień zaworu są tak skonstruowane, iż pasują do siebie tylko w jednej pozycji.

Czy zawory strefowe AZV mają sprężynę zwrotną?

Nie, zawory strefowe AZV nie posiadają sprężyny zwrotnej. Są sterowane wyłącznie 2-punktowo sygnałem elektrycznym SPST. W przypadku awarii zasilania jest dzięki temu możliwe ręczne obracanie zaworu w dowolnym kierunku, po uprzednim demontażu siłownika.

Jak zareaguje zawór AZV w momencie awarii zasilania?

Zawory AZV sterowane są 2-punktowo sygnałem SPST.  W przypadku awarii zasilania, zawór pozostanie w ostatniej pozycji, aż do momentu przywrócenia zasilania. Jeśli konieczna jest w tym czasie zmiana pozycji, zawór można bardzo łatwo obrócić ręcznie w dowolnym kierunku, demontując uprzednio siłownik elektryczny.

7   Grupy pompowe PrimoTherm i PrimoSol+-

Czy grupy pompowe PrimoTherm z pompami oraz PrimoSol wyposażone są w pompy elektroniczne?

TAK. Grupy pompowe PrimoTherm w wersjach z pompami oraz PrimoSol wyposażone są zgodnie z dyrektywą ErP w pompy elektroniczne.

Jakie pompy można instalować w grupach PrimoTherm sprzedawanych bez pompy?

Konstrukcja grup umożliwia montaż większości standardowych pomp obiegowych.
Pompa musi posiadać odpowiednią długość korpusu - 180 mm.

8   Rozdzielacze KSV+-

Do czego służą rozdzielacze KSV?

Rozdzielacze KSV służą do rozdzielenia czynnika grzewczego pomiędzy dwiema lub trzema grupami pompowymi PrimoTherm®.

Wariant HW posiada zintegrowane sprzęgło hydrauliczne.

Jakie elementy wchodzą w skład zestawu rozdzielacza KSV?

W skład zestawu wchodzą:
- Wybrany rozdzielacz KSV
- 2x uchwyt ścienny
- Izolacja

9   Grupy pompowe RTA+-

Czym nalezy kierować się przy wyborze temperatury znamionowej zaworu temperaturowego grupy pompowej RTA?

Przede wszystkim nalezy sugerować się wytycznymi producenta kotła. Producenci kotłów na paliwa stałe określają jaka powinna być właściwa temperatura powrotu wody do kotła dla danego modelu kotła.

Jeśli nie mamy takich informacji, a kocioł jest już poza okresem gwarancyjnym bezpiecznie jest zastosować grupę RTA z zaworem temperaturowym o temperaturze nominalnej 55°C.

W jaki sposób grupy pompowe RTA zabezpieczają kocioł na paliwo stałe?

Grupy pompowe RTA motuje się na powrocie do źródła ciepła. Posiadają wbudowany zawór temperaturowy. Zadaniem zaworu temperaturowego jest mieszanie wody ciepłej z zasilania z zimną z powrotu tak, żeby osiągnąć co najmniej temperaturę nominalną na powrocie do kotła. Podniesienie temperatury powrotu oraz jej utrzymanie na stałym poziomie zabezpiecza kocioł przed kondensacją wilgoci. Wydłuża się w ten sposób żywotność kotła, a odpowiednio wysoka temperatura powrotu powoduje także zwiększenie jego sprawności.

Renomowani producenci kotłów uzależniają udzielenie gwarancji od zamontowania zabezpieczenia temperatury powrotu.

Pytania i odpowiedzi dla wybranego rozdziału:

1   Cyfrowe regulatory pogodowe ARC 345+-

Czy regulator pogodowy ARC może utrzymywać stałą temperaturę na zasilaniu?

Podstawową funkcją regulatora ARC jest regulacja temperatury na zasilaniu w zależności od temperatury zewnętrznej – zgodnie z ustawionym nachyleniem krzywej grzewczej.

Regulator ARC posiada również funkcję utrzymywania stałej ustawionej temperatury na zasilaniu bez względu na warunki panujące na zewnątrz.

Na czym polega sterowanie pogodowe regulatora?

Regulatory ze sterowaniem pogodowym, pracują na podstawie krzywej grzewczej. Krzywa grzewcza jest to wykres zależności temperatury zewnętrznej oraz temperatury zasilania instalacji.

Na wykresie wybieramy odpowiednie nachylenie krzywej grzewczej, która w sposób graficzny przedstawia wymagany strumień ciepła niezbędny do ogrzania pomieszczeń. Na podstawie zmieniających się temperatur zewnętrznych regulator dobiera odpowiednią temperaturę zasilania.

2   Cyfrowe regulatory pokojowe ST2+-

Ile sygnałów wejściowych i wyjściowych posiada cyfrowy regulator pokojowy ST2RDR?

Cyfrowy regulator pokojowy ST2RDR ma możliwość podłączenia jednego czujnika temperatury oraz sterowania jednym urządzeniem 3-punktowo albo dwoma urządzeniami 2-punktowo.

Jakie czujniki należy stosować do regulatora ST2?

Do regulatora ST2 należy stosować wyłącznie czujniki wymienione w instrukcji obsługi urządzenia. Można je też znaleźć na naszej stronie internetowej tutaj. 

W przeciwnym wypadku regulator będzie odczytywał błędną temperaturę z czujnika, co może spowodować jego  niepoprawne działanie.

3   Termostaty+-

Czy termostaty przylgowe/zanurzeniowe mogą włączać/wyłączać pompę obiegową ?

Termostaty przylgowe oraz zanurzeniowe mogą włączać bądź wyłączać pompę obiegową po osiągnięciu nastawionej temperatury.

W tym celu należy przewody urządzenia podpiąć pod odpowiednie zaciski opisane w instrukcji obsługi, dołączonej do każdego zakupionego termostatu.

4   Cyfrowe regulatory stałotemperaturowe ACT+-

Jak regulator ACT 443 steruje pracą pompy obiegowej?

Regulator ACT 443 posiada dodatkowy czujnik źródła ciepła (t2). Czujnik zapewnia ciągły pomiar temperatury źródła ciepła - np. kotła.

Regulator posiada możliwość ustawienia parametrów t2min i t2max, które są zakresami pracy pompy (pompa pracuje tylko, kiedy na źródle ciepła odczytywana jest temperatura z pomiędzy tego zakresu).

Sterowanie pompą odbywa się poprzez jej elektryczne połączenie przez regulator ACT 443.

Przykładowo:
Ustawiając temperaturę zmieszania t1 na 55°C oraz t2min na 35°C i t2max na 90°C w rezulatcie regulator będzie automatycznie włączał pompę po uruchomieniu kotła i nagrzaniu się czynnika grzewczego do 35°C, a regulacja stopnia zmieszania dążyć będzie do utrzymania stałej temperatury 55°C za zaworem mieszającym, pompa wyłączy się gdy temperatura na źródle ciepła spadnie znowu poniżej 35°C (gdy np. kocioł zostanie wyłączony) lub wzrośnie powyżej 90°C.

Jakie czujniki są niezbędne do prawidłowej pracy regulatora ACT?

Do prawidłowej pracy regulatora ACT niezbędny jest jedynie czujnik instalowany na przewodzie wody zmieszanej.
Czujnik montuje się na rurze dobrze przewodzącej ciepło, a następnie szczelnie izoluje,
tak aby uniknąć wpływu temperatury zewnętrznej.

Na podstawie informacji tylko z tego czujnika regulator już będzie w stanie dostosowywać stopień otwarcia zaworu na którym został zainstalowany, tak aby utrzymywać zadaną temperaturę.

Pytania i odpowiedzi dla wybranego rozdziału:

1   Rozdzielacze poliamidowe ProCalida+-

Czy w rozdzielaczach poliamidowych EF1 jest możliwość rozbudowania rozdzielacza o dodatkowe obiegi?

Rozdzielacze poliamidowe EF1 mają charakter modułowy - istnieje możliwość rozbudowy o dodatkowe obiegi.

Które siłowniki termoelektryczne pasują do rozdzielaczy poliamidowych ProCalida EF1?

Do rozdzielaczy ProCalida EF1 pasują siłowniki termoelektryczne z gwintami M30x1,5, polecamy siłowniki TSA-02 (Art.-Nr 78 845).

2   Siłowniki termoelektryczne TSA 02 i TSA 03+-

Jakiego typu sygnał może sterować zaworem wyposażonym w siłownik termoelektryczny TSA 02 lub TSA 03?

Siłowniki termoelektryczne TSA 02 i TSA 03 działają w ten sposób, że po podaniu napięcia otwierają, a po zdjęciu napięcia zamykają zawór. Należy je więc sterować sygnałem 2-punktowym (zamknij/otwórz).

3   System sterowania ogrzewaniem podłogowym CosiTherm+-

Co to jest system EnOcean®?

Technologia EnOcean® jest bezprzewodową, niezwykle energooszczędną technologią stosowaną w systemach automatyki budynkowej.
Znaczna część urządzeń jest bezbateryjna, a energia jest pobierana z otoczenia. Niekiedy urządzenia posiadają dodatkowo rezerwowe zasilanie bateryjne.

System ten jest otwarty, co powoduje, że istnieje wielu producentów, a urządzenia są wzajemnie kompatybilne.

Dzięki EnOcean® możliwe jest np. sterowanie bezbateryjne, bezprzewodowe temperaturą pomieszczenia, oświetleniem, roletami czy całymi układami HVAC. 

Czy istnieje możliwość podłączenia w ramach jednego systemu CosiTherm modułów sterujących przewodowych oraz bezprzewodowych?

Tak, w ramach jednego systemu CosiTherm można łączyć moduły przewodowe i bezprzewodowe.

Czy system CosiTherm może również realizować funkcję chłodzenia podczas ciepłych dni?

Tak, system CosiTherm jest tak zaprojektowany, że może również realizować funkcję chłodzenia podczas upalnych letnich dni. Wystarczy przełączyć za pomocą modułu podstawowego realizowaną funkcję.

Ile maksymalnie obwodów może obsługiwać system CosiTherm?

System CosiTherm może obsługiwać maksymalnie 18 czujników temperatury pokojowej i 72 siłowniki termoelektryczne. 

Do modułu sterującego RM 2 można podłączyć maksymalnie 8 siłowników termoelektrycznych. Do modułu sterującego RM 6 maksymalnie 24 siłowniki termoelektryczne.

Jaka jest maksymalna odległość między przewodowymi czujnikami temperatury pokojowej a modułem sterującym systemu CosiTherm?

Maksymalna długość przewodu łączącego przewodowe czujniki temperatury pokojowej i moduł sterujący to 100 m.

Jaki zasięg mają bezprzewodowe czujniki temperatury pokojowej systemu CosiTherm?

Zasięg bezprzewodowych czujników temperatury jest zależny od budynku, w którym system ma zostać wykorzystany. 

Więcej na ten temat w 10 rozdziale instrukcji obsługi.

Jakie elementy są niezbędne do poprawnego działania w przypadku systemu bezprzewodowego CosiTherm?

Do poprawnego działania zarówno systemów bezprzewodowych jak i przewodowych wystarcza moduł podstawowy BM, co najmniej 1 moduł sterujący RM oraz co najmniej jeden czujnik temperatury pokojowej. 

Bezprzewodowe pokojowe czujniki temperatury łączą się bezpośrednio z modułem sterującym i nie potrzebują w tym celu dodatkowych urządzeń.

Na czym polega i do czego służy funkcja czasowego włączania obwodów w module czasowym?

Funkcja czasowego włączania obwodów w wyznaczonym czasie włączy na dany okres wszystkie obwody oraz pompę, aby nie doszło do zastania/zablokowania instalacji podczas dłuższego nieużytkowania.

Na czym polega i do czego służy funkcja opóźnionego wyłączania pompy w module czasowym?

Kiedy ostatni czujnik temperatury pokojowej przestanie żądać grzania/chłodzenia pompa dalej będzie pracowała przez zaprogramowany okres czasu, by odebrać wyprodukowane ciepło/chłód z źródła (kotła, agregatu wody lodowej itp.).

Pytania i odpowiedzi dla wybranego rozdziału:

1   Manometry+-

Co to jest klasa dokładności manometru?

Klasa dokładności manometru oznacza maksymalny procentowy błąd pomiarowy manometru w odniesieniu do pełnego zakresu wskazania.

Czy manometry AFRISO mogą pracować w instalacjach z roztworem glikolu?

TAK, manometry AFRISO mogą pracować w instalacjach, w których medium jest roztwór wody i glikolu o maksymalnym stężeniu 50%.

Do czego służą zawory stopowe, które można zamówić do manometrów?

Główną zaletą zastosowania w instalacji zaworów stopowych przy manometrach jest możliwość odłączenia manometru od instalacji, bez konieczności jej opróżniania. W momencie wykręcenie manometru zawór stopowy zadziała jak zawór odcinający. Zawory stopowe mogą również spełniać funkcję redukcji.

Jaka jest różnica pomiędzy wakuometrem a manometrem?

Obydwa urządzenia służą do pomiaru ciśnienia. Wakuometr mierzy ciśnienie poniżej ciśnienia atmosferycznego (tzw. podciśnienie), natomiast manometr mierzy ciśnienie powyżej ciśnienia atmosferycznego (tzw. nadciśnienie).

Jakie gwinty posiadają manometry AFRISO?

Standardowe manometry Afriso posiadają gwinty calowe - dokładniej gwinty rurowe Whitwortha typu G, np. G¼" czy też G½".

W zależności od modelu, manometr może być wyposażony w różne inne gwinty.

Przy zamówieniach większych ilości manometrów, inne typy gwintów dostępne są na zapytanie np. gwinty metryczne M20x1,5; gwint rurowe Briggsa NPT; czy też zunifikowane, drobnozwojne gwinty UNF.

 

Jakie wyróżniamy przyłącza manometrów?

Standardowe manometry AFRISO posiadają przyłącza radialne (rad), aksjalne (ax) lub ekscentryczne (exc).

2   Rurka syfonowa+-

Do czego służy rurka syfonowa?

Rurka syfonowa chroni manometr przed gwałtownymi skokami ciśnienia (tzw. uderzeniem hydraulicznym) oraz działaniem wysokiej temperatury mierzonego medium.

3   Kurki manometryczne+-

W jakim celu stosujemy kurki manometryczne?

Kurki manometryczne stosuje się w celu separacji urządzeń pomiarowych od medium w celu przeprowadzania kontroli lub wymiany manometru, a także w celu zabezpieczenia go przed skokami ciśnienia. Montując manometr w instalacji gdzie występują wysokie, nieprzewidywalne skoki ciśnienia, wykraczające poza zakres pomiarowy manometru (jego skalę), po kontroli ciśnienia odcinamy manometr kurkiem, chroniąc go w ten sposób przed uszkodzeniem.

4   Zawory stopowe do manometrów+-

Do czego służą zawory stopowe, które można zamówić do manometrów?

Główną zaletą zastosowania w instalacji zaworów stopowych przy manometrach jest możliwość odłączenia manometru od instalacji, bez konieczności jej opróżniania. W momencie wykręcenie manometru zawór stopowy zadziała jak zawór odcinający. Zawory stopowe mogą również spełniać funkcję redukcji.

Pytania i odpowiedzi dla wybranego rozdziału:

1   Termometry i termohydrometry+-

Termomanometr, a termohydrometr - jaka jest różnica?

Termomanometr - wskazuje temperaturę w stopniach Celsjusza oraz ciśnienie w barach.


Termohydrometr - wskazuje temperaturę w stopniach Celsjusza oraz ciśnienie w metrach słupa wody.

Pytania i odpowiedzi dla wybranego rozdziału:

1   Zawory antylewarowe+-

Zawór antylewarowy - co to jest i do czego służy?

Zawór antylewarowy powinien być stosowany w instalacji olejowej na przewodzie ssącym zawsze wtedy, kiedy lustro oleju opałowego magazynowanego w zbiorniku, znajduje się powyżej najniższego punktu w instalacji. Bowiem w wypadku rozszczelnienia instalacji (np. w wyniku uszkodzenia pojemnika filtra), zgodnie z zasadą lewaru, może nastąpić wyciek oleju do kotłowni.

W sytuacji kiedy palnik kotła nie pracuje, zawór jest zamknięty, blokując możliwość wypływu oleju. Otwarcie zaworu antylewarowego następuje dopiero po uruchomieniu pompy palnika, gdy pojawi się odpowiednie podciśnienie w przewodzie ssącym.

Pytania i odpowiedzi dla wybranego rozdziału:

1   Unitop+-

Jaka jest różnica pomiędzy Unitopem, a Unimatem?

Unitop - wyposażony jest w mieszek sprężysty. Aby dokonać odczytu poziomu napełnienia należy ręcznie dopompować powietrze do przewodu pneumatycznego. Odczyt jest poprawny jedynie przez pewien ograniczony czas.


Unimat - wyposażony jest w pompkę elektryczną, która samoczynnie, okresowo uruchamia się dopompowując powietrze do przewodu pneumatycznego. Umożliwia to ciągłe wskazywanie mierzonej wartości. Posiada alarm akustyczny i wizualny. Można ustawić rezerwę (uruchomienie alarmu) w zakresie 0-30% napełnienia zbiornika. Unimat posiada przekaźnik wyjściowy.

2   Maximelder / Minimelder+-

Czy sygnalizator granicznego poziomu napełnienia Maximelder / Minimelder może być instalowany na zewnątrz budynku?

Sygnalizatory te należy instalować, tak aby ich centralka znajdowała się wewnątrz budynku.

Należy pamiętać, że obudowa sygnalizatora nie jest wodoszczelna, oraz urządzenie nie może pracować w temperaturach poniżej 5ºC.

Czym się różni sygnalizator granicznego poziomu napełnienia MINIMELDER od MINIMELDER-R?

MINIMELDER-R posiada dodatkowy przekaźnik umożliwiający wyprowadzenie sygnału alarmu na urządzenie zewnętrzne (np. lampka, buczek).


MINIMELDER nie posiada przekaźnika.

3   TankControl+-

Ile alarmów można ustawić na urządzeniu TankControl?

Na urządzeniach TankControl01 i TankControl02 można ustawić dwa poziomy alarmowe (np. minimum i maksimum).

Pytania i odpowiedzi dla wybranego rozdziału:

1   Strażnik szamba+-

Czy strażnik szamba posiada sygnał wyjściowy?

Strażnik szamba jest wyposażony w jeden sygnał wyjściowy. Jest to styk bezpotencjałowy przełączający.

Pytania i odpowiedzi dla wybranego rozdziału:

1   Detektor wycieku (mokry) LAG 14 ER+-

Czy urządzenie LAG 14 ER może być stosowane w strefie zagrożonej wybuchem?

Zbiornik cieczy detekcyjnej LAG 14 ER z sondą może być instalowany w strefie zagrożonej wybuchem, natomiast sygnalizator musi być zainstalowany poza strefą zagrożoną.

Jakie płyny detekcyjne należy stosować w „mokrej” metodzie detekcji wycieku?

Jako ciecz detekcyjną w „mokrym” detektorze wycieku LAG-14 ER należy stosować jedynie płyny podane przez producenta w instrukcji obsługi, które nie zamarzają, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej zera.

2   WaterControl - bezprzewodowy system detekcji wycieku+-

Czy bezprzewodowe czujniki wycieku ECO i CON mogą jednocześnie współpracować z jedną centralą WaterControl?

Tak. Do jednej centrali WaterControl można podłączyć maksymalnie 10 czujników ECO lub 20 czujników CON. Można podłączyć różne typy czujników, pamiętając jedynie o ograniczonej liczbie miejsc w pamięci urządzenia. Jeśli osiągnięty zostanie limit czujników, centrala poinformuje o tym w trakcie próby podłączenia kolejnego.

Czym różnią się pomiędzy sobą bezprzewodowe czujniki detekcji wycieku?

Podstawową różnicą pomiędzy czujnikiem ECO i czujnikiem CON jest sposób zasilania.

Czujniki ECO nie wymagają żadnego zasilania, natomiast czujniki CON zasilane są panelem solarnym lub baterią 1/2AA.

Czujniki mają także odmienną czułość na obecność wody.
Czujnik ECO musi zostać zalany tj. musi wejść w kontakt z powierzchnią wody, natomaist czujnik CON jest zdecydowanie bardziej wrażliwy i już pojedyńcze krople, czy też dotknięcie go wilgotnym palcem zainicjują alarm. Nie zaleca się stosowania tych czujników w miejscach, które mogą przypadkiem zostać zachlapane, lub w takich gdzie może dochodzić do wykroplenia na skutek wysokiej wilgotności.

Dlaczego czujnik detekcji wycieku ECO nie wymaga jakiegokolwiek zasilania i jak to jest możliwe, skoro komunikuje się on bezprzewodowo z centralą alarmową systemu detekcji WaterControl?

Czujniki detekcji wycieku ECO do przesłania sygnału radiowego EnOcean® wykorzystują energię elektryczną wytworzoną dzięki energii mechanicznej ruchu tłoczka przesuwanego przez specjalny pęczniejący podczas zalania materiał. Dzięki zastosowniu technologii radiowej EnOcean® wymagającej jedynie niewielkich ilości energii, już jej tak mała ilość wystarcza do przesłania sygnału alarmowego.

Dzięki rezygnazji z zasilania, nie musimy martwić się o regularne sprawdzanie baterii, a co za tym idzie o to czy czujnik dalej działa.

3   Optoelektryczny detektor wycieku OM5+-

Gdzie można instalować detektor wycieku OM5?

Optoelektroniczny detektor OM5 może być stosowany do nadzorowania:

 • Wanien wychwytujących pod zbiornikami,
 • Wanien wychwytujących pod palnikami,
 • Wanien wychwytujących pod silnikami,
 • Zbiorników, gdzie nie ma możliwości wizualnej kontroli wycieków,
 • Wanien wychwytujących pod urządzeniami wykorzystującymi olej opałowy bądź napędowy,
 • Szybów,
 • Kanałów rurowych,
 • Kanałów kablowych,
 • Stacji pomp,
 • Stacji regulacyjnych, gdzie jest możliwość pojawienia się oleju wskutek przecieków, spiętrzeń i zatopień.

Detektor OM5 NIE MOŻE BYĆ INSTALOWANY W STREFACH ZAGROŻENIA WYBUCHEM Ex.

Pytania i odpowiedzi dla wybranego rozdziału:

1   Agregaty pompowe GP+-

Czy agregaty pompowe GP / GP-GE sygnalizują w jakikolwiek sposób wystąpienie wycieku oleju?

System detekcji wycieku zainstaowany jest standardowo w wersjach: TGP 097, TGP 101, TGPG 105, TGP 109.

W mniejszych agregatach istnieje możliwość doposażenia w taki system - wykoananie na specjalne zamówienie.

Czy agregaty pompowe GP dostępne są z zasilaniem 230V?

Tak. Na specjalnie zamówienie dostarczamy agregaty zasilane jednofazowo.

W przypadku wersji z zasilaniem jednofazowym 230 V AC, przewód zasilający zakończony jest wtyczką podłączeniową. Dzięki czemu do podłączenia agregatu nie są wymagane, żadne dodatkowe prace elektryczne.

Agregat TGP 001 (GP-N 30 l/h) standardowo zasilany jest napięciem 230 V AC.

Do jakich instalacji przeznaczone są agregaty pompowe serii GP?

Agregaty pompowe GP przeznaczone są do instalacji jednorurowych. Szczególnie zalecane w instalacjach w których palniki zamontowane są na róznych wysokościach.

Agregaty GP stosowane mogą byc do tłoczenia:
- oleju opałowego,
- oleju napedowego.

Stosując agregat serii GP zapewnione zostają:
- bezobsługowy transport oleju,
- utrzymanie stałego ciśnienia po stronie tłocznej w zakresie 1,5 ÷ 2,5 bar.

Należy pamiętać, że dzięki zastosowaniu układu z dwoma pompami, zapewniamy nieprzerwaną pracę układu w przypadku awarii jednej z pomp – druga, sprawna pompa przejmuje pracę po uszkodzonej.

Jaką automatykę zastosować do sterowania agregatami serii GP?

Agregaty serii GP dostarczane są wraz z wbudowanym sterownikiem. Urządzenia te nie wymagają żadnej dodatkowej automatyki. Pompa załącza się samoczynnie po spadku ciśnienia po sstronie tłocznej oraz wyłącza po wzroście ciśnienia do zadanej wartości.

2   Reduktory ciśnienia do instalacji pierścieniowych+-

Czy sposób podłączenia reduktora do instalacji pierścieniowych ma znaczenie?

 • Reduktory ciśnienia oleju do instalacji pierścieniowych, należy podłączyć zgodnie z jednym z poniższych rozwiązań:

   

   

3   Pompa oleju MicroDomestic+-

Jakie urządzenie jest niezbędne do prawidłowej pracy pompy MicroDomestic?

Pompy do oleju MicroDomestic nie wymagają żadnej dodatkowej automatyki do sterowania urządzeniem. MicroDomestic należy podłączyć zgodnie z instrukcją obsługi, bezpośrednio z palnikiem kotła. Pompa pracuje tylko wtedy, gdy palnik kotła jest załączony.

Pytania i odpowiedzi dla wybranego rozdziału:

1   Analizator spalin BlueLyzer ST+-

Czy analizator BlueLyzer ST posiada funkcję pomiaru ciągu kominowego?

W naszej ofercie występują dwie wersje analizatora spalin: wyposażony w przyłącze do pomiaru ciągu kominowego oraz bez przyłącza.

Czy urządzenie BlueLyzer ST informuje o przekroczonym stężenu CO?

System sterowania daje możliwość ustawienia stężenia CO przy którym wzbudza się alarm dźwiękowy.  Umożliwia to szybką reakcję na przekroczenie dopuszczalnych wartości stężenia CO w spalinach, co w konsekwencji zabezpiecza sensor przed uszkodzeniem.

Czy w analizatorze spalin BlueLyzer ST jest możliwy zapis pomiarów?

We wszystkich wersjach analizatora spalin BlueLyzer ST jest możliwy zapis pomiarów na karcie pamięci MicroSD dostarczanej wraz z urządzeniem. Dodatkowo za pomocą portu podczerwieni, kontaktującego się z drukarką z naszej oferty, możliwy jest wydruk pomiaru bezpośrednio w miejscu dokonywania analizy.

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt: mail zok@afriso.pl lub tel. 32 330 33 55.

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Zamknij
Katalog online
Twoja sugestia

Oceń stronę AFRISO.pl

Chcemy ciągle zmieniać się na lepsze,
dlatego tak ważna jest dla nas Twoja opinia.