Reklamacje

Justyna Michałowska

Justyna Michałowska

Specjalista ds. reklamacji

Zasady udzielania gwarancji i napraw gwarancyjnych:

 1. Gwarancja zostaje udzielona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na okres 36 miesięcy od daty zakupu w AFRISO Sp. z o.o.
  Nie dotyczy to:
  1. produktów AFRISOBasic,
  2. modułów ogrzewania podłogowego,
  3. agregatów pompowych oleju,
  4. liczników oleju,

na które zostaje udzielona 24-miesięczna gwarancja od daty zakupu w AFRISO Sp. z o.o. Gwarancja traci ważność w wyniku dokonania samowolnych przeróbek lub instalacji niezgodnej z niniejszą instrukcją montażu i użytkowania.

 1. Wszelkie naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne dokonywane będą w dziale serwisu firmy AFRISO Sp. z o.o. z siedzibą w Szałszy, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów.
 2. W razie nie dostarczenia wraz z towarem karty gwarancyjnej, podstawą świadczenia gwarancji jest faktura wystawiona na zakupiony towar.
Więcej ...

Zgłoszenie reklamacji produktu

 1. Zgłoszenie reklamacji

  Zgłoszenie reklamacji z tytułu gwarancji

  Zgłoszenie reklamacji PRODUKTU

  Produkt nr 1 *

  Produkt nr 2

  Produkt nr 3


  W przypadku zakwalifikowania reklamacji jako niezasadnej, reklamowany towar podlega utylizacji w siedzibie AFRISO. Na prośbę reklamującego, możliwy jest zwrot reklamowanego towaru na koszt reklamującego:

  TUTAJ w polityce prywatności znajdziesz szczegółowy opis tego, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, przekazane nam w formularzu.

 2. Odszkodowanie

  Wniosek o wypłatę odszkodowania z tytułu szkody w mieniu powstałej przez wadę produktu

  Odszkodowanie

  1. Dane adresowe poszkodowanego

  2. Opis szkody

  TUTAJ w polityce prywatności znajdziesz szczegółowy opis tego, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, przekazane nam w formularzu.

 3. Ekspertyza

  Wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy reklamowanego produktu

  Ekspertyza

  Wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy reklamowanego produktu

  TUTAJ w polityce prywatności znajdziesz szczegółowy opis tego, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, przekazane nam w formularzu.


Zgłoszenie reklamacji upominku promocyjnego

 1. ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

  Zgłoszenie reklamacji z tytułu gwarancji upominku promocyjnego

  Zgłoszenie reklamacji upominku promocyjnego

  Upominek promocyjny


  W przypadku zakwalifikowania reklamacji jako niezasadnej, reklamowany upominek promocyjny podlega utylizacji w siedzibie AFRISO. Na prośbę reklamującego, możliwy jest zwrot reklamowanego upominku na koszt reklamującego:

  TUTAJ w polityce prywatności znajdziesz szczegółowy opis tego, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, przekazane nam w formularzu.

Ciasteczka.

Korzystając z tej strony, automatycznie akceptujesz, że używamy plików cookie. Dowiedz się więcej.