Reklamacje

Magdalena Hajduk
Magdalena Hajduk Referent ds. Obsługi klienta
  1. Ekspertyza

    Wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy reklamowanego produktu

  2. Odszkodowanie

    Wniosek o wypłatę odszkodowania z tytułu szkody w mieniu powstałej przez wadę produktu

  3. Zgłoszenie reklamacji

    Zgłoszenie reklamacji z tytułu gwarancji