Jak ładować zasobnik c.w.u. z kotła i kominka?

W instalacji z kotłem na paliwo stałe, kominkiem oraz zasobnikiem ciepłej wody użytkowej zastosowano zawór trójdrogowy ARV (1) w funkcji przełączania. 

W momencie kiedy wygaszony jest kominek, zasobnik ciepłej wody użytkowej ładowany jest z głównego źródła ciepła (kotła), którego sterownik włącza pompę przy kotle i podgrzewa wodę w zasobniku. Zawór trójdrogowy ARV na którym zamontowany jest siłownik 2-punktowy ARM (2) zamknął dopływ czynnika grzewczego z płaszcza kominka. 

W momencie kiedy rozpalamy w kominku, termostat zanurzeniowy TC2 (3) reaguje na wzrost temperatury powyżej wartości ustawionej na pokrętle i przełącza styki zmuszając siłownik ARM do zamknięcia dopływu czynnika z kotła i całkowite otwarcie ścieżki z kominka. Termostat jednocześnie włącza pompę obiegową umieszczoną przy kominku. Przełączenie zaworu i włączenie pompy obiegowej następuje automatycznie.

W momencie wygaszenia kominka, termostat zanurzeniowy TC2 reaguje na spadek temperatury poniżej wartości ustawionej i przełącza styki elektryczne. Siłownik ARM obraca zawór ARV ponownie zamykając obieg przez kominek i otwiera obieg przez kocioł. Termostat zanurzeniowy TC2 wyłącza także pompę obiegową przy kominku. W efekcie ładowanie zasobnika znowu odbywa się poprzez główne źródło ciepła. Dzięki takiej instalacji efektywnie wykorzystujemy ciepło produkowane w kominku. 

1 Termostat zanurzeniowy TC2, 0÷90°C, nastawa zewnętrzna, kapilara 1000 mm