Jak regulować instalacją c.o. za pomocą 3-drogowych zaworów mieszających ARV?

W zazleżności od miejsca montażu pompy obiegowej względem zaworu mieszającego, może on pełnić funkcję mieszania dwóch strumieni wody o różnym parametrze oraz funkcję przełączania lub rozdzielania strumienia wody.

Na schemacie "a" przedstawiona została instalacja z pompą obiegową zamontowaną za zaworem mieszającym. W tej instalacji zawór prowadzi tzw. regulację jakościową, a więc wpływając bezpośrednio na temperaturę wody "wychodzącej" z zaworu. Pompa zasysa wodę z zasilania i powrotu w proporcjach odpowiednich co do stopnia otwarcia zaworu mieszającego.

W przypadku montażu pompy przed zaworem mieszającym, jak to zostało pokazane na schematach "b" i "c", ustawiając skrajne pozycje zaworu mieszającego, możemy przełączać strumień wody bezpośrednio na bufor lub wymiennik ciepła (schemat "b"). Ustawiając zawór w pozycjach pośrednich rozdzielamy częściowo strumień wody na zasilanie i powrót, regulując tym samym mocą instalacji jak również podwyższając temperaturę wody powracającej do kotłą (schemat "c"). W tego typu instalacjach mamy doczynienia z regulacją ilościową.

 

1 2a1 Obrotowe zawory mieszające ARV ProClick 2 2a2 Siłowniki elektryczne ARM ProClick 3 2a3 Zestawy regulacyjne ARV+ARM ProClick