Jak zabezpieczyć instalację c.o. przed zbyt niskim poziomem wody za pomocą czujnika WMS WP6?

Elektromechaniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS WP6 służy do zabezpieczenia kotłów przed przegrzaniem, na skutek nadmiernego obniżenia poziomu wody w instalacji. Po obniżeniu się poziomu wody w instalacji pływak urządzenia znajdujący się w mosiężnym korpusie opada i wyłącza palnik kotła. 

Wg PN-EN 12828 czujniki niskiego poziomu wody powinny być stosowane w instalacjach zamkniętych o mocy powyżej 300 kW. Ich stosowanie zalecane jest również w instalacjach o mocach mniejszych. 

Sondę czujnika niskiego poziomu wody WMS WP6 montujemy na przewodzie zasilającym instalację, ok 100 mm powyżej górnej części płaszcza wodnego kotła. Urządzenie powinno być zamontowane przed armaturą regulacyjną oraz odcinającą. 

1 1a2 Czujniki niskiego poziomu wody WMS