W jaki sposób nadzorować wyciek w kilku miejscach jednocześnie?

Detektor wycieku OM5 umożliwia podłączenie maksymalnie 5 sond, nadzorujących wyciek w każdym miejscu z osobna. Dzięki zastosowaniu jednego urządzenia, nadzorującego kilka punktów jednocześnie. Informacje na temat wycieku wysyłane są do centralki. Sygnalizator OM5 sygnalizuje wyciek z dokładnym wskazaniem numeru sondy, która wykryła wyciek.

Przekaźnik (styk bezpotencjałowy) zamontowany w urządzeniu, można dodatkowo wykorzystać do załączenia urządzenia zewnętrznego, np. lamki alarmowej. Styk można również wykorzystać do przekazania sygnału alarmowego do centrali systemu BMS.