W jaki sposób regulować ładowaniem zasobnika c.w.u. z kolektora słonecznego?

Doprowadzenie zimnej wody z sieci do przykładowej instalacji na rysunku odbywa się poprzez grupę bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. (1). Chroni ona zasobnik przed możliwością wystąpienia zbyt dużego ciśnienia w sieci wodociągowej, które mogłoby uszkodzić zasobnik. Dodatkowo grupa wyposażona jest w zawór zwrotny oraz zawór odcinający.

Czynnik grzewczy znajdujący się w rurociągach łączących kolektor słoneczny z wężownicą zasobnika tłoczony jest poprzez dwudrogową grupę pompową PrimoSol (2). Czynnik odbiera ciepło z kolektora solarnego, a następnie oddaje je do zasobnika podgrzewając wodę użytkową.

Grupa pompowa PrimoSol wyposażona jest w przyłącze z zaworem bezpieczeństwa i manometrem do naczynia wzbiorczego. Samo naczynie wzbiorcze podłączone jest do instalacji za pomocą szybkozłącza z zaworem rewizyjnym ASK(5). Szybkozłącze ASK wyposażone jest również w zawór spustowy oraz odcinający, umożliwiające kolejno obniżenie ciśnienia w naczyniu wzbiorczym oraz odłączenie go od instalacji, bez konieczności spuszczania całego medium.

Grupa solarna PrimoSol jest wyposażona także w termometry z zaworami kulowymi do kontroli temperatury przepływającego czynnika, rotametr do kontroli i regulacji przepływu oraz zawory do napełniania i opróżniania instalacji z pominięciem najdelikatniejszej części całej instalacji - przepływomierza. Całość umieszczona jest w izolacji termicznej i wyposażona w pompę Grundfos zasilaną z sieci napięciem 230 V AC. 

Instalacja wyposażona jest również w odpowietrznik automatyczny solarny z zaworem kulowym (3). Odpowietrznik umieszczony musi być w najwyższym punkcie instalacji, aby skutecznie mógł usuwać powietrze i inne gazy podczas jej napełniania. Zawór kulowy pozwala na wymianę odpowietrznika bez konieczności spuszczania medium z instalacji. Podczas normalnej pracy instalacji powinien być on zamknięty.

Po stronie instalacji c.w.u. został zainstalowany zawór termostatyczny ATM (4), na którym można ustawić maksymalną temperaturę, jaką może mieć woda wypływająca z zasobnika c.w.u. Zawór obniża temperaturę ciepłej wody użytkowej do ustawionego, bezpiecznego poziomu. Zawór posiada również funkcję „bez oparzeń”, która zamyka dopływ gorącej wody w przypadku braku wody zimnej w instalacji.

Podczas słonecznych dni, można zaakumulować większe ilości wody gorącej. Termostatyczny zawór mieszający, pomimo bardzo wysokiej temperatury w zasobniku, utrzyma wymaganą temperaturę na zasilaniu instalacji c.w.u. zabezpieczając użytkowników przed poparzeniem,

1 Manometr grzewczy RF 100, fi100 mm, 0÷10 bar, G1/2", rad, kl. 2,5 2 Termostatyczny zawór mieszający ATM 341, DN15, G3/4", 20÷43°C, Kvs 1,6 m3/h