W jaki sposób regulować pogodowo instalacją c.o.?

Na wyjściu z kotła umieszczony jest zawór 4-drogowy ARV (1) z zamontowanym regulatorem pogodowym ARC z wbudowanym siłownikiem (2). Regulator pogodowy ARC steruje zarówno zaworem, jak i pompą obiegową zamontowaną na instalacji (obowiązkowo za zaworem mieszającym).

Na regulatorze pogodowym ARC ustawiamy minimalną temperaturę źródła ciepła, przy której ma się włączyć pompa. Do momentu osiągnięcia tej temperatury, woda będzie krążyła jedynie w krótkim obiegu, pozwalając na szybkie wygrzanie się kotła na paliwo stałe i uchronienie go przed szkodliwym działaniem kondensacji.

Po osiągnięciu minimalnej temperatury regulator obraca zawór tak, aby osiągnąć odpowiednią temperaturę na zasileniu instalacji oraz załącza pompę obiegową, która tłoczy wodę do instalacji.

Regulacja temperatury odbywa się na podstawie odczytów z czujników temperatury zewnętrznej, temperatury kotła oraz temperatury na rurze zasilającej za zaworem (wszystkie czujniki są elementem standardowej dostawy). Ustawieniami regulatora można sterować również z dowolnego pomieszczenia ogrzewanego domu za pomocą cyfrowego modułu pokojowego DD2+ (5).

Regulator ARC może również działać jako regulator stałotemperaturowy, utrzymujący stałą zadaną temperaturę na zasilaniu instalacji (brak konieczności podłączenia czujnika temperatury zewnętrznej).

Odbiór ciepła z kotła może się odbywać poprzez instalacje grzejnikowe lub płaszczyznowe (najczęściej podłogowe) podłączone do jednego obiegu grzewczego za pomocą kompletnych, odpornych na wysokie temperatury i łatwych w montażu rozdzielaczy poliamidowych do ogrzewania grzejnikowego (MRC) (3) lub też płaszczyznowego (EF1) (4).

1 4a1 Rozdzielacze poliamidowe ProCalida EF1 K do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego 2 2a1 Obrotowe zawory mieszające ARV ProClick 1 Regulator pogodowy ARC 345, 3 czujniki, 230 V AC, z funkcją sterowania pompą 2 WYCOFANY Z OFERTY - Cyfrowy moduł pokojowy DD2 do regulatorów ARC 345 i AWC