W jaki sposób regulować układem c.o. ze sprzęgłem hydraulicznym?

Obieg kotłowy wyposażony w zawór temperaturowy ATV (4) zabezpieczający kocioł przed zbyt niską temperaturą wody powracającej.

Obieg grzejnikowy wyposażony w zawór mieszający ARV (1) do regulacji temperatury wody zmieszanej. Dzięki dodatkowemu siłownikowi ARM (2) oraz regulatorowi pokojowemu ST2 (3) regulacja następuje w sposób automatyczny na podstawie temperatury w pomieszczeniu. 

W ten sposób zabezpieczamy kocioł na paliwo stałe przed kondensacją jak również mamy możliwość stałej regulacji temperatury w pomieszczeniu. 

1 2a1 Obrotowe zawory mieszające ARV ProClick 2 2a2 Siłowniki elektryczne ARM ProClick 3 2a3 Zestawy regulacyjne ARV+ARM ProClick