W jaki sposób sterować ładowaniem (podgrzewaniem) zasobnika c.w.u.?

Jednym z rozwiązań dostępnych na rynku do sterowania ładowaniem (podgrzewaniem) zasobnika c.w.u., są termostaty zanurzeniowe z tuleją lub z kapilarą TC2. Termostat w zależności od instalacji, może sterować zaworem przełączającym lub pompą ładującą zasobnik.

Gdy temperatura wody w zasobniku jest niższa niż ustawiona na pokrętle termostatu, termostat załącza pompę ładującą lub przełącza zawór, a tym samym wymusza przepływ wody przez zasobnik.

Kiedy woda w zasobniku zostanie podgrzana do wymaganej (ustawionej) temperatury, termostat wyłącza pompę ładującą zasobnik lub przełącza zawór, odcinając przepływ przez zasobnik.

1 2d1 Zawory strefowe AZV 1 Termostat zanurzeniowy TC2, 0÷90°C, nastawa zewnętrzna, kapilara 1000 mm