W jaki sposób sterować urządzeniami na podstawie ciśnienia panującego w instalacji?

Manometry kontaktowe występują w różnych wersjach, w zależności od przeznaczenia. Poza stałym pomiarem wartości ciśnienia, posiadają również nastawę wartości ciśnienia przełączania, wbudowanego przekaźnika. Wbudowane mają jeden, dwa lub trzy przekaźniki, którymi można włączać lub wyłączać urządzenia poniżej lub powyżej ustawionej wartości ciśnienia.

Urządzeniami najczęściej sterowanymi przez manometry kontaktowe są: pompy obiegowe oraz zawory elektryczne. Coraz cześciej manometry kontaktowe stosowane są rónież w systemach BMS do przekazywania informacji, o zbyt niskim lub zbyt wysokim ciśnieniu w instalacji, do centrali sterującej.