W jaki sposób zabezpieczyć instalację c.o. grupą GAK?

Grupa bezpieczeństwa kotła GAK służy do zabezpieczenia instalacji zamkniętej centralnego ogrzewania przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, pomiaru ciśnienia w instalacji oraz jej odpowietrzania, a także jest wyposażona w przyłącze do podłączenia naczynia wzbiorczego do 50 l. Grupę bezpieczeństwa GAK należy montować w możliwie małej odległości od kotła, ponad jego górnym poziomem. Pomiędzy kotłem a grupą bezpieczeństwa GAK nie mogą się znajdować zawory odcinające ani zwrotne. Grupę bezpieczeństwa GAK należy montować w pozycji pionowej tak, aby manometr był widoczny. Do wylotu zaworu bezpieczeństwa należy podłączyć rurę wyrzutową i wyprowadzić ją do kratki ściekowej lub studzienki schładzającej.