W jaki sposób zabezpieczyć instalację c.o. grupą KSG?

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG służy do zabezpieczenia instalacji zamkniętej centralnego ogrzewania przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, pomiaru ciśnienia w instalacji oraz jej odpowietrzania. Grupę bezpieczeństwa KSG należy montować w możliwie małej odległości od kotła, ponad jego górnym poziomem lub bezpośrednio na kotle, jeśli producent kotła przewidział taką możliwość. Pomiędzy kotłem a grupą bezpieczeństwa KSG nie mogą się znajdować zawory odcinające ani zwrotne. Grupę bezpieczeństwa KSG należy montować w pozycji pionowej tak, aby manometr był widoczny. Do wylotu zaworu bezpieczeństwa należy podłączyć rurę wyrzutową i wyprowadzić ją do kratki ściekowej lub studzienki schładzającej.

1 1a1 Grupy bezpieczeństwa KSG, GAK, ASB