W jaki sposób zabezpieczyć instalację ogrzewania płaszczyznowego przed zbyt wysoką temperaturą?

W celu zabezpieczenia instalacji ogrzewania płaszczyznowego przed zbyt wysoką temperaturą, zalecanym rozwiązaniem są termostaty przylgowe BRC AFRISO. Prostota montażu oraz obsługi termostatów przylgowych czyni je najczęściej stosowanymi rozwiązaniami do zabezpieczenia instalacji przed zbyt wysoką temperaturą. Termostat BRC po osiągnięciu przez medium ustawionej temperatury wyłączy pompę obiegową. Załączy ją dopiero, gdy temperatura medium spadnie, poniżej ustawionej wartości temperatury.

Zbyt wysoka temperatura medium, może spowodować popękanie posadzki lub uszkodzenie elementów instalacji.

Występują w wersji z nastawą zewnętrzna, która daje możliwość zmiany temperatury maksymalnej za pomocą pokrętła na obudowie. Dodatkowo do wyboru mamy termostat z nastawą wewnętrzną, co utrudnia zmianę nastawy temperatury przez osoby trzecie. W przypadku tego termostatu należy ściągnąć obudowę zewnętrzna, aby zmienić temperaturę nastawy.

1 4a1 Rozdzielacze poliamidowe ProCalida EF1 K do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego