W jaki sposób zawory temperaturowe zabezpieczają kotły na paliwo stałe?

W I etapie (a), po uruchomieniu kotła zawór temperaturowy pozwala na przepływ wody jedynie w krótkim obiegu. Umożliwia to w krótkim czasie rozgrzanie źródła ciepła aż do osiągnięcia odpowiedniej temperatury.

W II etapie (b), po osiągnięciu wymaganej temperatury zawór temperaturowy otwiera przyłącze od strony bufora i rozpoczyna proces ładowania ‑ utrzymując wymaganą minimalną temperaturę wody wracającej do kotła, zabezpieczając go przed korozją  
i wydzielaniem sadzy i smoły w palenisku.

W kolejnym III etapie (c), podczas całego procesu ładowania bufora zawór temperaturowy reguluje obydwa przyłącza, tak aby utrzymać wysoką sprawność procesów spalania i zachować korzystny układ warstw temperatury wody w buforze.

W ostatnim etapie IV (d), gdy cały bufor ciepła zostanie naładowany zawór temperaturowy odcina przepływ wody w bajpasie i umożliwia przepływ wody w pełnym obiegu bez funkcji mieszania.